Вход Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Институт за изследване на населението и човека
 
  • Nasselenie Review
    СПИСАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ
  • ISSN 0205-0617    (Print)
    ISSN 2367-9174 (Online)
Списанието е създадено през 1983 г. като тематична поредица „Население", издавана от Координационен съвет по демография към БАН. Тя продължава да се издава като списание „Население”, издание на академичното звено по демография при Българска академия на науките. От 2010 г. списанието се издава от Института за изследване на населението и човека при БАН.
Списание „Население” е единственото академично периодично издание по демография в България. В него се публикуват оригинални изследвания, отнасящи се до развитието и възпроизводството на населението, както и свързани с влиянието на икономически, социални, медицински, исторически, психологически и други фактори. В списанието се публикуват резултати от емпирични изследвания, методологически и теоретични разработки, както и преводни статии на чужди автори.
Основна задача на списанието е да представя актуалните демографски проблеми и резултатите от изучаването им, да осигури пространство за научни дебати и да информира органите на управление и широката публика в страната.
Списанието излиза в два редовни броя годишно. Допълнителни специализирани тематични броеве се издават по решение на редакционната колегия.