Вход Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Институт за изследване на населението и човека
 
  • Nasselenie Review
    СПИСАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ
  • ISSN 0205-0617    (Print)
    ISSN 2367-9174 (Online)
Рецензионна политика
Списание „Население” приема и издава статии на български и английски език.
Статиите се приемат за публикуване след двойно анонимно рецензиране (double blind peer-review) от двама рецензенти и обсъждане на заседание на редакционната колегия. Авторите се информират за решението на редакционната колегия в рамките на 3 до 5 месеца след получаване на ръкописа и получават рецензиите и резюме от обсъждането на редакционната колегия.
Основните критерии, по които се оценяват качествата на статиите са: съответствие на тематиката на списанието; нови идеи и значими нови резултати; убедително обоснована теза; отразяване на предисторията на изследвания проблем; коректна оценка на приноса на предходните изследователи без регионални или други ограничения; ясно изложение; спазване на формалните технически изисквания.
recenziq naselenie
ФОРМУЛЯР ЗА РЕЦЕНЗИЯ
І. СТАТИЯТА ПОДХОДЯЩА ЛИ Е ПО ТЕМАТИКА ЗА СПИСАНИЕТО (Моля, използвайте толкова редове, колкото са ви необходими.)
ІІ. ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНАТА СТАТИЯ Моля, отговорете с ДА или НЕ на следните въпроси и добавете вашия коментар при необходимост.
1. Заглавието на статията е точно и коректно. 2. Резюмето отразява вярно съдържанието на статията. 3. Целта или тезата на статията е точно формулирана. 4. В статията са представени нови идеи и значими нови резултати. 5. Предисторията на изследвания проблем е отразена достатъчно пълно и в статията е дадена коректна оценка на приноса на предходните изследователи без регионални или други ограничения. 6. Използваните методи на изследване са правилни и подходящи и са обяснени ясно. 7. Основната теза е обоснована убедително. 8. Изложението е ясно и с оптимален размер. 9. Таблиците, фигурите и схемите (картите) са необходими и оформени според изискванията. 10. Направените изводи произтичат от съдържанието. 11. Статията представлява интерес за множество читатели на списанието.
ІІІ. БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ НА РЕЦЕНЗЕНТА КЪМ АВТОРА: (Тези коментари може да допълват или да са вместо коментарите на рецензента, вмъкнати в текста на статията. Моля, използвайте толкова редове, колкото са ви необходими.)
ІV. ПРЕПОРЪКА ЗА СПИСАНИЕТО: (Моля, посочете с ДА кое от следните действия препоръчвате) 1. Да се публикува в този вид. 2. Да се публикува след малки промени съгласно посоченото в тази рецензия. 3. Да се публикува след съществена преработка съгласно посоченото в тази рецензия и след проверка от рецензента. 4. Да се отхвърли като се насърчи авторът да преработи статията и да я даде повторно за рецензиране. 5. Да се отхвърли.
V. ДРУГИ ПРЕПОРЪКИ НА РЕЦЕНЗЕНТА ОТНОСНО ОФОРМЛЕНИЕТО НА СТАТИЯТА ПРЕДИ ПУБЛИКУВАНЕ: