Вход Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Институт за изследване на населението и човека
 
 • Nasselenie Review
  СПИСАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ
 • ISSN 0205-0617    (Print)
  ISSN 2367-9174 (Online)

Изисквания за оформление на ръкопис

 
 1. Език: български или английски
 2. Название на файла: фамилия на автора (първия автор)
 3. Заглавна страница: следва да съдържа заглавието на материала (на български и английски език); двете имена на автора (на български и английски език); титлите, академичните длъжности и степените на автора (авторите); името на институцията, към която работи; резюме на материала до 200 думи (на български и английски език); ключови думи до 6 на брой (на български и английски език) и електронен адрес на автора (авторите).
 4. Обем на ръкописа:
  • Статии: да не надхвърлят 36 000 знака с интервалите.
  • Студии: да не надхвърлят 63 000 знака с интервалите.
  • Обзори: да не надхвърлят 63 000 знака с интервалите.
 • Максималният размер включва текста с интервалите, таблици, фигури, географски карти, приложения, литература, резюме и ключови думи.
 1. Текст, таблици и фигури: Текстът, таблиците и фигурите следва да бъдат с шрифт Times New Roman.
 • Всички фигури следва да бъдат чернобели и читаеми.
 • В текста следва да има конкретна препратка към всяка таблица, фигура или карта.
 • Названията на таблиците се разполагат над тях, а на фигурите и картите – под тях.
 • Авторите следва да се уверят, че заглавието, легендата и източника са ясно обозначени на всяка таблица, фигура или географска карта.
 1. Оформление на текста:
  • Шрифт – Times New Roman;
  • Размер на шрифта – 12 пункта;
  • Междуредов интервал – единичен;
  • Отстъп на първия ред в абзаца – 1,25.
 2. Математически формули: да се номерират последователно в квадратни скоби, подравнени отдясно, да има конкретна препратка в текста към тях и да бъдат четливо представени.
 3. Бележките под линия: следва да бъдат номерирани последователно и да не съдържат таблици или илюстрации.
 1. Литература: списъкът се представя в края на статията, подреден по азбучен ред с номерация, хронологично за всеки автор, като първо се подреждат авторите на кирилица и след тях – тези на латиница.
 • В текста се цитира по следния начин: (Георгиев, 2016: 5-18); (Цонева и кол., 2013: 28; Петров и Иванов, 2005: 352-354).
 • Всички заглавия в списъка с литература на кирилица следва да бъдат транслитерирани по БДС (вж. Закон за транслитерацията) и преведени на английски език.
 • Списъкът следва да е оформен в следния стил:

За статии в списания: Иванова, А., В. Петрова (2007). Въздействие на икономическите фактори върху промяната в здравния статус сред възрастното население на страни от Европа. Икономически алтернативи, 12 (2), с. 81-103.

За монография: Петров, Б. (2012). Политики за развитие и социален прогрес. София, Акад. издателство „Проф. Марин Дринов”, 270 с.

За глава от книга или статия от сборник: Петров, Б., А. Иванов (2011). Състояние и динамика на заетостта сред хората над 50 години в България. В: Статистическо проучване за идентифициране, картографиране и анализ на проблемите на възрастните хора. Под ред. на А. Георгиев и Б. Александров. София, ИК „Албатрос”, с. 109-130.

 1. Бележки: Интернет-източниците и други се посочват в отделен списък в края на статията след „Литература” с изрично посочване на Интернет-адреса и датата на достъп до съответния сайт:

Eurostat. At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex. Достъпно на адрес: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. Дата на достъп: 20.04.2017.

Национален статистически институт (2015). Заетост и безработица – годишни данни 2014. София, НСИ.

Изпращайте ръкописи на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.