Вход Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Институт за изследване на населението и човека
 
  • Nasselenie Review
    СПИСАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ
  • ISSN 0205-0617    (Print)
    ISSN 2367-9174 (Online)
ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ МИГРАЦИИ: ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
Ален Тариюс
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
ПОЛ, ТРУД И МЕЖДУНАРОДНИ МИГРАЦИИ
Елена Ирата
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
МИГРАЦИЯТА ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА И СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ: РАЗВИТИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ
Катя Владимирова
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
ИМИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕМОГРАФСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Спас Ташев
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИТЕ НА ТРУДОВИТЕ ПАЗАРИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Тодор Тодоров
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
ОСОБЕНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИТЕ В НЯКОИ СТРАНИ ОТ ЕС (НА ПРИМЕРА НА ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, РУМЪНИЯ И ХОЛАНДИЯ)
Ралица Пандурска
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
ВЪНШНАТА МИГРАЦИЯ, ПАЗАРИТЕ НА ТРУДА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ
Божидар Арсов
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО, ПРОБЛЕМИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИМИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ
Веселка Павлова
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
СОЦИАЛЕН СТАТУС НА ИМИГРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Михаела Мишева
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
ИНТЕГРИРАНЕ НА ИМИГРАНТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ТРУДОВ ПАЗАР – ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ
Маргарита Атанасова
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
ИНТЕГРИРАНЕ НА ИМИГРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО МЕСТА (НА ОСНОВАТА НА ПРОВЕДЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В НЯКОИ ОБЩИНИ)
Снежанка Грозданова
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
ПРОБЛЕМИ НА НЕЛЕГАЛНИТЕ (НЕДОКУМЕНТИРАНИТЕ) ИМИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ
Антонина Желязкова
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
МИГРАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ ПРЕЗ XIX В. – ПРИЧИНИ, ПОСОКИ И ПОСЛЕДИЦИ
Даниела Ангелова
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български
БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ ЗА МИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX ВЕК (ДО 1878 Г.)
Венцислав Мучинов
Абстракт:
-
Ключови думи: -
*Език на статията: Български